Hlavní strana > Přírodní vědy > Biologie > Faf v HK - přijímačky, Genetika

test Faf v HK - přijímačky, Genetika (Biologie)

    Autor: Fenanthren (7vlož. 132vyzk.+21%ø) ... vloženo 17.6.2011
Test vyzkoušen 466 krát, průměrný výsledek je 62.1%.
 1. Mezi autozomální choroby patří

 2. Fenotyp lze vyjádřit vztahem

 3. Chromatidy jsou obvykle spojeny mezi sebou

 4. Zařazení jedné aminokyseliny v bílkovině určuje

 5. Mitochondriální DNA živočišných buněk má tvar

 6. Význam chromozomů v dědičnosti objasnil

 7. Monomerem nukleových kyselin je

 8. Samec homogametního pohlaví je

 9. Křížením dvou heterozygotů (P: Aa x Aa) je štěpný poměr genotypu v F1 v případě neúplné dominance

 10. Blíží-li se hodnota koeficientu dědivosti k nule, převládá

 11. Ribozóm je složen z

 12. Při monohybridním křížení s úplnou dominancí sledujeme při křížení v celé linii

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

jdi nahoru, na obsah