Hlavní strana > Přírodní vědy > Biologie > Faf v HK - přijímačky, Genetika

test Faf v HK - přijímačky, Genetika (Biologie)

    Autor: Fenanthren (7vlož. 132vyzk.+21%ø) ... vloženo 17.6.2011
Test vyzkoušen 508 krát, průměrný výsledek je 62.4%.
 1. Ribozóm je složen z

 2. Mezi autozomální choroby patří

 3. Blíží-li se hodnota koeficientu dědivosti k nule, převládá

 4. Zařazení jedné aminokyseliny v bílkovině určuje

 5. Mitochondriální DNA živočišných buněk má tvar

 6. Význam chromozomů v dědičnosti objasnil

 7. Při monohybridním křížení s úplnou dominancí sledujeme při křížení v celé linii

 8. Chromatidy jsou obvykle spojeny mezi sebou

 9. Samec homogametního pohlaví je

 10. Křížením dvou heterozygotů (P: Aa x Aa) je štěpný poměr genotypu v F1 v případě neúplné dominance

 11. Monomerem nukleových kyselin je

 12. Fenotyp lze vyjádřit vztahem

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah