Hlavní strana > Humanitní, společenské > Ekonomie > Hospodářsky rozvoj a ochrana životního prostředí

test Hospodářsky rozvoj a ochrana životního prostředí (Ekonomie)(čeká na schválení)

    Autor: xtexel (3vlož. 2vyzk.±0ø) ... vloženo 28.5.2016
Test vyzkoušen 19 krát, průměrný výsledek je 46.3%.
Test vychází ze studijních podkladů předmětu Hospodářské aspekty ochrany životního prostředí (FRRMS MENDELU)
  1. Která země má největší světové zásoby platinových kovů?

  2. Panayotou rozlišil tři dílčí faktory ovlivňující vztah mezi ek. rozvojem a ŽP - rozsah; struktura hospodářské činnosti a ...?

  3. Surovinou splňující některou z dimenzí kritičnosti je:

  4. Kolumbit-tantalit má mnohem prostší průmyslový název. Jaký?

  5. Globalizaci můžeme interpretovat jako:

  6. "Funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase." Jedná se o definici:

  7. S globalizací souvisí tzv. globalizační tlaky, které nejlépe vymezuje globalizační tlaky nákladové?

  8. Globální problémy lze obecně rozdělit na tyto:

  9. Poměr ztraceného efektu ve srovnání s očekávaným přínosem pro životní prostředí při konstantní spotřebě se označuje jako:

  10. Kritičnost zdrojů lze vymezit pomocí tří dimenzí:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah