Hlavní strana > Přírodní vědy > Fyzika > Radioaktivita a ionizující záření

test Radioaktivita a ionizující záření (Fyzika)

    Autor: arklee (6vlož. 224vyzk.+15%ø) ... vloženo 27.9.2013
Test vyzkoušen 723 krát, průměrný výsledek je 52.4%.
 1. Poločas radioaktivní přeměny (tzv. poločas rozpadu) znamená:

 2. Záření X nebo tzv. charakteristické záření:

 3. Radioaktivitu lze popsat jako:

 4. Nuklidy se stejným protonovým číslem, ale rozdílným nukleonovým číslem se nazývá:

 5. Hmotnost jádra atomu je:

 6. Čím je tvořena částice beta plus (B+)?

 7. Po rozpadu beta mínus (B-) se změní (A-nukleonové číslo; Z-protonové číslo):

 8. Po vyzáření alfa částice bude nukleonové číslo (A) o:

 9. Po rozpadu beta plus (B+) se změní (A-nukleonové číslo; Z-protonové číslo):

 10. Jak lze ovlivnit rychlost radioaktivní přeměny?

 11. Čím je tvořena alfa částice?

 12. Čím je tvořena částice beta mínus (B-)?

 13. Vyberte správné tvrzení?

 14. Vzorek má 1000 atomů nuklidu s poločasem T1/2=8 dní (Jód-131). Za jak dlouho bude mít vzorek 250 jader daného nuklidu?

 15. Co je to tzv. „Bremsstrahlung“?

 16. Po vyzáření gama částice se nukleonové číslo (A):

 17. Jaké známe druhy ionizujícího záření?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah