Hlavní strana > Přírodní vědy > Fyzika > Radioaktivita a ionizující záření

test Radioaktivita a ionizující záření (Fyzika)

    Autor: arklee (6vlož. 224vyzk.+15%ø) ... vloženo 27.9.2013
Test vyzkoušen 535 krát, průměrný výsledek je 52.6%.
 1. Nuklidy se stejným protonovým číslem, ale rozdílným nukleonovým číslem se nazývá:

 2. Čím je tvořena částice beta mínus (B-)?

 3. Po rozpadu beta mínus (B-) se změní (A-nukleonové číslo; Z-protonové číslo):

 4. Vyberte správné tvrzení?

 5. Po vyzáření alfa částice bude nukleonové číslo (A) o:

 6. Záření X nebo tzv. charakteristické záření:

 7. Radioaktivitu lze popsat jako:

 8. Po rozpadu beta plus (B+) se změní (A-nukleonové číslo; Z-protonové číslo):

 9. Poločas radioaktivní přeměny (tzv. poločas rozpadu) znamená:

 10. Hmotnost jádra atomu je:

 11. Čím je tvořena alfa částice?

 12. Co je to tzv. „Bremsstrahlung“?

 13. Jak lze ovlivnit rychlost radioaktivní přeměny?

 14. Vzorek má 1000 atomů nuklidu s poločasem T1/2=8 dní (Jód-131). Za jak dlouho bude mít vzorek 250 jader daného nuklidu?

 15. Čím je tvořena částice beta plus (B+)?

 16. Po vyzáření gama částice se nukleonové číslo (A):

 17. Jaké známe druhy ionizujícího záření?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

jdi nahoru, na obsah