Hlavní strana > Přírodní vědy > Fyzika > Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU)

test Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU) (Fyzika)

    Autor: Kittanya (8vlož. 270vyzk.+4%ø) ... vloženo 20.6.2010
Test vyzkoušen 2777 krát, průměrný výsledek je 60.6%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Relativní směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 2. Entropie živých systémů z pohledu jedince:

 3. Bodu varu oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 4. Izolování molekul vzorku se děje:

 5. Entropie je:

 6. Práh slyšitelnosti odpovídá:

 7. Pevná pěna je:

 8. Evaporace:

 9. Ebulioskopie znamená, že:

 10. Maxwellova tekutina je:

 11. Účinnost svalu se uvádí:

 12. Q-test

 13. Nematické a smektické fáze se vztahují k:

 14. Špatná kalibrace přístroje je chybou:

 15. Bodu tuhnutí oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 16. Kryoskopie znamená, že:

 17. Osmotický tlak reguluje/í

 18. Charakteristiku Geiger-Müllerovy trubice vyjadřuje

 19. Stavové veličiny jsou:

 20. Enthalpie je:

 21. Jednotky hlasitosti:

 22. Solvatace je:

 23. Střední hodnota souboru je:

 24. Mléko je:

 25. Cirkumdukce souvisí

 26. Izotonický rotok je:

 27. Olej a voda:

 28. Který zákon říká T = 0 . K (tečka znázorňuje násobení)

 29. Osmotický účinek koloidní disperze je:

 30. Děj izobarický, izochorický a izotermický, závislosti vycházejí z (tečka znázorňuje násobení):

 31. Izotonický děj:

 32. Tepový objem srdce člověka se uvádí:

 33. Krevní plazma je:

 34. Princip Tyndallova efektu souvisí s:

 35. Ideální plyn:

 36. Plyn v kapalině je:

 37. Reversibilní děje se v přírodě:

 38. S pojmem Q-test souvisí:

 39. Izotonická kontrakce znamená, že:

 40. Směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 41. Prahová intenzita zvuku:

 42. Koloidní disperze kapaliny v plynu je:

 43. Onkotický tlak je tlak:

 44. Jednotky hlasitosti zvuku:

 45. Krev je:

 46. Kapalná struktura vody a:

 47. Variační rozpětí se dá vypočítat vzorcem:

 48. Jednotky intenzity hluku:

 49. Q s indexem A:

 50. Variační rozptyl je:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah