Hlavní strana > Přírodní vědy > Fyzika > Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU)

test Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU) (Fyzika)

    Autor: Kittanya (8vlož. 270vyzk.+4%ø) ... vloženo 20.6.2010
Test vyzkoušen 2782 krát, průměrný výsledek je 60.5%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Entropie živých systémů z pohledu jedince:

 2. Relativní směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 3. Jednotky intenzity hluku:

 4. Střední hodnota souboru je:

 5. Bodu varu oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 6. Osmotický účinek koloidní disperze je:

 7. Krevní plazma je:

 8. Izolování molekul vzorku se děje:

 9. Koloidní disperze kapaliny v plynu je:

 10. Stavové veličiny jsou:

 11. Účinnost svalu se uvádí:

 12. Cirkumdukce souvisí

 13. Bodu tuhnutí oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 14. Reversibilní děje se v přírodě:

 15. Mléko je:

 16. Děj izobarický, izochorický a izotermický, závislosti vycházejí z (tečka znázorňuje násobení):

 17. Solvatace je:

 18. Q s indexem A:

 19. Onkotický tlak je tlak:

 20. Jednotky hlasitosti zvuku:

 21. Maxwellova tekutina je:

 22. Práh slyšitelnosti odpovídá:

 23. Tepový objem srdce člověka se uvádí:

 24. Princip Tyndallova efektu souvisí s:

 25. Špatná kalibrace přístroje je chybou:

 26. Kryoskopie znamená, že:

 27. Osmotický tlak reguluje/í

 28. Pevná pěna je:

 29. Jednotky hlasitosti:

 30. Který zákon říká T = 0 . K (tečka znázorňuje násobení)

 31. Charakteristiku Geiger-Müllerovy trubice vyjadřuje

 32. Izotonický rotok je:

 33. Q-test

 34. Ideální plyn:

 35. Variační rozptyl je:

 36. Entropie je:

 37. Olej a voda:

 38. Ebulioskopie znamená, že:

 39. Evaporace:

 40. Plyn v kapalině je:

 41. Izotonický děj:

 42. Směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 43. Kapalná struktura vody a:

 44. Enthalpie je:

 45. S pojmem Q-test souvisí:

 46. Nematické a smektické fáze se vztahují k:

 47. Izotonická kontrakce znamená, že:

 48. Krev je:

 49. Prahová intenzita zvuku:

 50. Variační rozpětí se dá vypočítat vzorcem:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah