Hlavní strana > Přírodní vědy > Fyzika > Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU)

test Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU) (Fyzika)

    Autor: Kittanya (8vlož. 270vyzk.+4%ø) ... vloženo 20.6.2010
Test vyzkoušen 2767 krát, průměrný výsledek je 60.7%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Střední hodnota souboru je:

 2. Bodu varu oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 3. Krev je:

 4. Jednotky hlasitosti zvuku:

 5. Osmotický účinek koloidní disperze je:

 6. Mléko je:

 7. Který zákon říká T = 0 . K (tečka znázorňuje násobení)

 8. Jednotky intenzity hluku:

 9. Izotonická kontrakce znamená, že:

 10. Relativní směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 11. Nematické a smektické fáze se vztahují k:

 12. Ideální plyn:

 13. Charakteristiku Geiger-Müllerovy trubice vyjadřuje

 14. Kryoskopie znamená, že:

 15. Q s indexem A:

 16. Prahová intenzita zvuku:

 17. Reversibilní děje se v přírodě:

 18. Děj izobarický, izochorický a izotermický, závislosti vycházejí z (tečka znázorňuje násobení):

 19. Špatná kalibrace přístroje je chybou:

 20. Koloidní disperze kapaliny v plynu je:

 21. S pojmem Q-test souvisí:

 22. Entropie živých systémů z pohledu jedince:

 23. Kapalná struktura vody a:

 24. Evaporace:

 25. Variační rozpětí se dá vypočítat vzorcem:

 26. Entropie je:

 27. Stavové veličiny jsou:

 28. Osmotický tlak reguluje/í

 29. Izotonický rotok je:

 30. Onkotický tlak je tlak:

 31. Práh slyšitelnosti odpovídá:

 32. Olej a voda:

 33. Účinnost svalu se uvádí:

 34. Variační rozptyl je:

 35. Q-test

 36. Solvatace je:

 37. Jednotky hlasitosti:

 38. Pevná pěna je:

 39. Bodu tuhnutí oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 40. Plyn v kapalině je:

 41. Krevní plazma je:

 42. Izolování molekul vzorku se děje:

 43. Ebulioskopie znamená, že:

 44. Tepový objem srdce člověka se uvádí:

 45. Směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 46. Cirkumdukce souvisí

 47. Maxwellova tekutina je:

 48. Izotonický děj:

 49. Enthalpie je:

 50. Princip Tyndallova efektu souvisí s:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah