Hlavní strana > Přírodní vědy > Fyzika > Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU)
Vybíráme nové jméno pro pro testy.nanic.cz. Máš nápad?

test Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU) (Fyzika)

    Autor: Kittanya (8vlož. 270vyzk.+4%ø) ... vloženo 20.6.2010
Test vyzkoušen 2772 krát, průměrný výsledek je 60.6%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Q s indexem A:

 2. Směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 3. Pevná pěna je:

 4. Q-test

 5. Izolování molekul vzorku se děje:

 6. Práh slyšitelnosti odpovídá:

 7. Entropie živých systémů z pohledu jedince:

 8. Nematické a smektické fáze se vztahují k:

 9. Maxwellova tekutina je:

 10. Mléko je:

 11. Bodu varu oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 12. Izotonická kontrakce znamená, že:

 13. Jednotky hlasitosti:

 14. Který zákon říká T = 0 . K (tečka znázorňuje násobení)

 15. Krev je:

 16. Prahová intenzita zvuku:

 17. S pojmem Q-test souvisí:

 18. Jednotky intenzity hluku:

 19. Charakteristiku Geiger-Müllerovy trubice vyjadřuje

 20. Špatná kalibrace přístroje je chybou:

 21. Tepový objem srdce člověka se uvádí:

 22. Variační rozpětí se dá vypočítat vzorcem:

 23. Evaporace:

 24. Olej a voda:

 25. Reversibilní děje se v přírodě:

 26. Účinnost svalu se uvádí:

 27. Kapalná struktura vody a:

 28. Ebulioskopie znamená, že:

 29. Onkotický tlak je tlak:

 30. Relativní směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 31. Ideální plyn:

 32. Izotonický rotok je:

 33. Plyn v kapalině je:

 34. Osmotický tlak reguluje/í

 35. Cirkumdukce souvisí

 36. Enthalpie je:

 37. Princip Tyndallova efektu souvisí s:

 38. Jednotky hlasitosti zvuku:

 39. Děj izobarický, izochorický a izotermický, závislosti vycházejí z (tečka znázorňuje násobení):

 40. Bodu tuhnutí oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 41. Izotonický děj:

 42. Střední hodnota souboru je:

 43. Variační rozptyl je:

 44. Koloidní disperze kapaliny v plynu je:

 45. Kryoskopie znamená, že:

 46. Osmotický účinek koloidní disperze je:

 47. Entropie je:

 48. Solvatace je:

 49. Stavové veličiny jsou:

 50. Krevní plazma je:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah