Hlavní strana > Přírodní vědy > Fyzika > Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU)

test Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU) (Fyzika)

    Autor: Kittanya (8vlož. 270vyzk.+4%ø) ... vloženo 20.6.2010
Test vyzkoušen 2779 krát, průměrný výsledek je 60.5%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Maxwellova tekutina je:

 2. Krev je:

 3. Reversibilní děje se v přírodě:

 4. Stavové veličiny jsou:

 5. Krevní plazma je:

 6. Onkotický tlak je tlak:

 7. Entropie je:

 8. Relativní směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 9. Q-test

 10. Solvatace je:

 11. Kryoskopie znamená, že:

 12. Tepový objem srdce člověka se uvádí:

 13. Charakteristiku Geiger-Müllerovy trubice vyjadřuje

 14. Ideální plyn:

 15. Ebulioskopie znamená, že:

 16. Izotonická kontrakce znamená, že:

 17. Variační rozptyl je:

 18. Evaporace:

 19. Q s indexem A:

 20. Olej a voda:

 21. Nematické a smektické fáze se vztahují k:

 22. Směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 23. Děj izobarický, izochorický a izotermický, závislosti vycházejí z (tečka znázorňuje násobení):

 24. Prahová intenzita zvuku:

 25. Mléko je:

 26. Izotonický rotok je:

 27. S pojmem Q-test souvisí:

 28. Kapalná struktura vody a:

 29. Bodu tuhnutí oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 30. Práh slyšitelnosti odpovídá:

 31. Jednotky hlasitosti zvuku:

 32. Osmotický tlak reguluje/í

 33. Variační rozpětí se dá vypočítat vzorcem:

 34. Jednotky intenzity hluku:

 35. Princip Tyndallova efektu souvisí s:

 36. Plyn v kapalině je:

 37. Účinnost svalu se uvádí:

 38. Koloidní disperze kapaliny v plynu je:

 39. Střední hodnota souboru je:

 40. Který zákon říká T = 0 . K (tečka znázorňuje násobení)

 41. Izolování molekul vzorku se děje:

 42. Cirkumdukce souvisí

 43. Osmotický účinek koloidní disperze je:

 44. Enthalpie je:

 45. Entropie živých systémů z pohledu jedince:

 46. Pevná pěna je:

 47. Bodu varu oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 48. Špatná kalibrace přístroje je chybou:

 49. Izotonický děj:

 50. Jednotky hlasitosti:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah