Hlavní strana > Přírodní vědy > Fyzika > Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU)

test Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU) (Fyzika)

    Autor: Kittanya (8vlož. 270vyzk.+4%ø) ... vloženo 20.6.2010
Test vyzkoušen 2753 krát, průměrný výsledek je 60.8%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Tepový objem srdce člověka se uvádí:

 2. Izotonická kontrakce znamená, že:

 3. Osmotický tlak reguluje/í

 4. Q-test

 5. Ebulioskopie znamená, že:

 6. Maxwellova tekutina je:

 7. Plyn v kapalině je:

 8. Ideální plyn:

 9. Krevní plazma je:

 10. Kapalná struktura vody a:

 11. Relativní směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 12. Koloidní disperze kapaliny v plynu je:

 13. Cirkumdukce souvisí

 14. Jednotky intenzity hluku:

 15. Špatná kalibrace přístroje je chybou:

 16. Který zákon říká T = 0 . K (tečka znázorňuje násobení)

 17. Střední hodnota souboru je:

 18. Jednotky hlasitosti zvuku:

 19. Pevná pěna je:

 20. Nematické a smektické fáze se vztahují k:

 21. Entropie je:

 22. Variační rozpětí se dá vypočítat vzorcem:

 23. Solvatace je:

 24. Jednotky hlasitosti:

 25. Účinnost svalu se uvádí:

 26. Mléko je:

 27. Onkotický tlak je tlak:

 28. Princip Tyndallova efektu souvisí s:

 29. Práh slyšitelnosti odpovídá:

 30. Olej a voda:

 31. Enthalpie je:

 32. Q s indexem A:

 33. Izotonický děj:

 34. Krev je:

 35. Kryoskopie znamená, že:

 36. Charakteristiku Geiger-Müllerovy trubice vyjadřuje

 37. S pojmem Q-test souvisí:

 38. Bodu tuhnutí oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 39. Bodu varu oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 40. Izotonický rotok je:

 41. Variační rozptyl je:

 42. Prahová intenzita zvuku:

 43. Osmotický účinek koloidní disperze je:

 44. Stavové veličiny jsou:

 45. Děj izobarický, izochorický a izotermický, závislosti vycházejí z (tečka znázorňuje násobení):

 46. Evaporace:

 47. Reversibilní děje se v přírodě:

 48. Směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 49. Entropie živých systémů z pohledu jedince:

 50. Izolování molekul vzorku se děje:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah