Hlavní strana > Přírodní vědy > Fyzika > Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU)

test Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU) (Fyzika)

    Autor: Kittanya (8vlož. 270vyzk.+4%ø) ... vloženo 20.6.2010
Test vyzkoušen 2999 krát, průměrný výsledek je 61.4%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Kryoskopie znamená, že:

 2. Tepový objem srdce člověka se uvádí:

 3. Plyn v kapalině je:

 4. Bodu tuhnutí oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 5. Špatná kalibrace přístroje je chybou:

 6. Kapalná struktura vody a:

 7. Který zákon říká T = 0 . K (tečka znázorňuje násobení)

 8. Entropie je:

 9. Krev je:

 10. Osmotický tlak reguluje/í

 11. Ideální plyn:

 12. Osmotický účinek koloidní disperze je:

 13. Izolování molekul vzorku se děje:

 14. Relativní směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 15. Princip Tyndallova efektu souvisí s:

 16. Enthalpie je:

 17. Izotonický děj:

 18. Reversibilní děje se v přírodě:

 19. Stavové veličiny jsou:

 20. Maxwellova tekutina je:

 21. Prahová intenzita zvuku:

 22. Variační rozpětí se dá vypočítat vzorcem:

 23. Ebulioskopie znamená, že:

 24. Jednotky hlasitosti:

 25. Q-test

 26. Charakteristiku Geiger-Müllerovy trubice vyjadřuje

 27. S pojmem Q-test souvisí:

 28. Variační rozptyl je:

 29. Q s indexem A:

 30. Práh slyšitelnosti odpovídá:

 31. Bodu varu oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 32. Solvatace je:

 33. Evaporace:

 34. Nematické a smektické fáze se vztahují k:

 35. Účinnost svalu se uvádí:

 36. Entropie živých systémů z pohledu jedince:

 37. Koloidní disperze kapaliny v plynu je:

 38. Pevná pěna je:

 39. Onkotický tlak je tlak:

 40. Izotonická kontrakce znamená, že:

 41. Jednotky intenzity hluku:

 42. Olej a voda:

 43. Směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 44. Jednotky hlasitosti zvuku:

 45. Krevní plazma je:

 46. Cirkumdukce souvisí

 47. Děj izobarický, izochorický a izotermický, závislosti vycházejí z (tečka znázorňuje násobení):

 48. Střední hodnota souboru je:

 49. Mléko je:

 50. Izotonický rotok je:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah