Hlavní strana > Přírodní vědy > Fyzika > Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU)

test Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU) (Fyzika)

    Autor: Kittanya (8vlož. 270vyzk.+4%ø) ... vloženo 20.6.2010
Test vyzkoušen 2763 krát, průměrný výsledek je 60.7%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Entropie živých systémů z pohledu jedince:

 2. S pojmem Q-test souvisí:

 3. Špatná kalibrace přístroje je chybou:

 4. Ideální plyn:

 5. Ebulioskopie znamená, že:

 6. Nematické a smektické fáze se vztahují k:

 7. Jednotky intenzity hluku:

 8. Q s indexem A:

 9. Mléko je:

 10. Enthalpie je:

 11. Charakteristiku Geiger-Müllerovy trubice vyjadřuje

 12. Onkotický tlak je tlak:

 13. Kryoskopie znamená, že:

 14. Bodu varu oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 15. Směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 16. Bodu tuhnutí oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 17. Variační rozpětí se dá vypočítat vzorcem:

 18. Variační rozptyl je:

 19. Plyn v kapalině je:

 20. Izolování molekul vzorku se děje:

 21. Olej a voda:

 22. Který zákon říká T = 0 . K (tečka znázorňuje násobení)

 23. Izotonická kontrakce znamená, že:

 24. Solvatace je:

 25. Q-test

 26. Střední hodnota souboru je:

 27. Jednotky hlasitosti zvuku:

 28. Práh slyšitelnosti odpovídá:

 29. Kapalná struktura vody a:

 30. Účinnost svalu se uvádí:

 31. Izotonický děj:

 32. Osmotický tlak reguluje/í

 33. Krev je:

 34. Evaporace:

 35. Krevní plazma je:

 36. Osmotický účinek koloidní disperze je:

 37. Cirkumdukce souvisí

 38. Děj izobarický, izochorický a izotermický, závislosti vycházejí z (tečka znázorňuje násobení):

 39. Princip Tyndallova efektu souvisí s:

 40. Prahová intenzita zvuku:

 41. Izotonický rotok je:

 42. Koloidní disperze kapaliny v plynu je:

 43. Reversibilní děje se v přírodě:

 44. Relativní směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 45. Jednotky hlasitosti:

 46. Pevná pěna je:

 47. Maxwellova tekutina je:

 48. Entropie je:

 49. Tepový objem srdce člověka se uvádí:

 50. Stavové veličiny jsou:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

jdi nahoru, na obsah