test Řeky(3.) (Geografie)(čeká na schválení)

    Autor: anthrax (176vlož. 2920vyzk.+19%ø) ... vloženo 4.8.2017
Test vyzkoušen 20 krát, průměrný výsledek je 72.7%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády?
  Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády? (náhled)

 2. Která asijská řeka je nejdelší?
  Která asijská řeka je nejdelší? (náhled)

 3. Která z těchto řek neleží v Austrálii?

 4. Co je to Vádí?

 5. Která hlavní města leží na Dunaji? (vyberte 3)

 6. Která řeka je nejdelší na světě?

 7. Kolik úmoří je v ČR?

 8. Která africká řeka je nejdelší?

 9. Která řeka je nejvodnatější?

 10. Delta které řeky je na obrázku?
  Delta které řeky je na obrázku? (náhled)

 11. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády?
  Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? (náhled)

 12. Do kterého úmoří patří Jordán?
  Do kterého úmoří patří Jordán? (náhled)

 13. Který z těchto veletoků neústí do severního ledového oceánu?

 14. Kterou zemí neprotéká Rýn?
  Kterou zemí neprotéká Rýn? (náhled)

 15. Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska?
  Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska? (náhled)

 16. Která řeka je posvátná pro Hinduisty?
  Která řeka je posvátná pro Hinduisty? (náhled)

 17. Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"?
  Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"? (náhled)

 18. Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty?
  Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty? (náhled)

 19. Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem?
  Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem? (náhled)

 20. Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong?
  Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong? (náhled)

 21. Jak se nazývá rozlohou největší Hydroelektrárna na světě?

 22. Jak se nazývá řeka vznikající soutokem Eufratu a Tigridu?

 23. Kde pramení řeka Indus?
  Kde pramení řeka Indus? (náhled)

 24. Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná?
  Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná? (náhled)

 25. Která evropská řeka je nejdelší?

 26. Soutokem Brahmaputry a Gangy vzniká

 27. Čím je výjimečná řeka Orinoko?
  Čím je výjimečná řeka Orinoko? (náhled)

 28. Která z těchto řek nepramení v ČR?

 29. Jak se nazývá tato slavná přehrada?
  Jak se nazývá tato slavná přehrada? (náhled)

 30. Který přítok Amazonky je nejvodnatější?
  Který přítok Amazonky je nejvodnatější? (náhled)

 31. Které z těchto řek ústí do Středozemního moře? (vyberte 3)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah