test Řeky(3.) (Geografie)(čeká na schválení)

    Autor: anthrax (176vlož. 2934vyzk.+19%ø) ... vloženo 4.8.2017
Test vyzkoušen 23 krát, průměrný výsledek je 72.7%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"?
  Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"? (náhled)

 2. Kde pramení řeka Indus?
  Kde pramení řeka Indus? (náhled)

 3. Do kterého úmoří patří Jordán?
  Do kterého úmoří patří Jordán? (náhled)

 4. Soutokem Brahmaputry a Gangy vzniká

 5. Které z těchto řek ústí do Středozemního moře? (vyberte 3)

 6. Která řeka je nejvodnatější?

 7. Která z těchto řek neleží v Austrálii?

 8. Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska?
  Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska? (náhled)

 9. Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem?
  Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem? (náhled)

 10. Který přítok Amazonky je nejvodnatější?
  Který přítok Amazonky je nejvodnatější? (náhled)

 11. Která řeka je nejdelší na světě?

 12. Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong?
  Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong? (náhled)

 13. Který z těchto veletoků neústí do severního ledového oceánu?

 14. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády?
  Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? (náhled)

 15. Delta které řeky je na obrázku?
  Delta které řeky je na obrázku? (náhled)

 16. Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná?
  Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná? (náhled)

 17. Co je to Vádí?

 18. Kterou zemí neprotéká Rýn?
  Kterou zemí neprotéká Rýn? (náhled)

 19. Která evropská řeka je nejdelší?

 20. Jak se nazývá řeka vznikající soutokem Eufratu a Tigridu?

 21. Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády?
  Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády? (náhled)

 22. Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty?
  Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty? (náhled)

 23. Která z těchto řek nepramení v ČR?

 24. Kolik úmoří je v ČR?

 25. Jak se nazývá tato slavná přehrada?
  Jak se nazývá tato slavná přehrada? (náhled)

 26. Která hlavní města leží na Dunaji? (vyberte 3)

 27. Čím je výjimečná řeka Orinoko?
  Čím je výjimečná řeka Orinoko? (náhled)

 28. Která asijská řeka je nejdelší?
  Která asijská řeka je nejdelší? (náhled)

 29. Jak se nazývá rozlohou největší Hydroelektrárna na světě?

 30. Která africká řeka je nejdelší?

 31. Která řeka je posvátná pro Hinduisty?
  Která řeka je posvátná pro Hinduisty? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah