test Řeky(3.) (Geografie)(čeká na schválení)

    Autor: anthrax (179vlož. 2985vyzk.+19%ø) ... vloženo 4.8.2017
Test vyzkoušen 28 krát, průměrný výsledek je 67.8%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Která africká řeka je nejdelší?

 2. Která z těchto řek neleží v Austrálii?

 3. Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong?
  Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong? (náhled)

 4. Čím je výjimečná řeka Orinoko?
  Čím je výjimečná řeka Orinoko? (náhled)

 5. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády?
  Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? (náhled)

 6. Která hlavní města leží na Dunaji? (vyberte 3)

 7. Kolik úmoří je v ČR?

 8. Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem?
  Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem? (náhled)

 9. Jak se nazývá tato slavná přehrada?
  Jak se nazývá tato slavná přehrada? (náhled)

 10. Kde pramení řeka Indus?
  Kde pramení řeka Indus? (náhled)

 11. Která z těchto řek nepramení v ČR?

 12. Která řeka je nejvodnatější?

 13. Která asijská řeka je nejdelší?
  Která asijská řeka je nejdelší? (náhled)

 14. Jak se nazývá rozlohou největší Hydroelektrárna na světě?

 15. Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty?
  Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty? (náhled)

 16. Který z těchto veletoků neústí do severního ledového oceánu?

 17. Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"?
  Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"? (náhled)

 18. Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska?
  Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska? (náhled)

 19. Který přítok Amazonky je nejvodnatější?
  Který přítok Amazonky je nejvodnatější? (náhled)

 20. Kterou zemí neprotéká Rýn?
  Kterou zemí neprotéká Rýn? (náhled)

 21. Jak se nazývá řeka vznikající soutokem Eufratu a Tigridu?

 22. Co je to Vádí?

 23. Do kterého úmoří patří Jordán?
  Do kterého úmoří patří Jordán? (náhled)

 24. Soutokem Brahmaputry a Gangy vzniká

 25. Které z těchto řek ústí do Středozemního moře? (vyberte 3)

 26. Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná?
  Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná? (náhled)

 27. Která evropská řeka je nejdelší?

 28. Která řeka je nejdelší na světě?

 29. Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády?
  Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády? (náhled)

 30. Delta které řeky je na obrázku?
  Delta které řeky je na obrázku? (náhled)

 31. Která řeka je posvátná pro Hinduisty?
  Která řeka je posvátná pro Hinduisty? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah