test Řeky(3.) (Geografie)(čeká na schválení)

    Autor: anthrax (176vlož. 2941vyzk.+19%ø) ... vloženo 4.8.2017
Test vyzkoušen 24 krát, průměrný výsledek je 70.9%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Delta které řeky je na obrázku?
  Delta které řeky je na obrázku? (náhled)

 2. Kterou zemí neprotéká Rýn?
  Kterou zemí neprotéká Rýn? (náhled)

 3. Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"?
  Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"? (náhled)

 4. Který z těchto veletoků neústí do severního ledového oceánu?

 5. Které z těchto řek ústí do Středozemního moře? (vyberte 3)

 6. Jak se nazývá řeka vznikající soutokem Eufratu a Tigridu?

 7. Která hlavní města leží na Dunaji? (vyberte 3)

 8. Která řeka je posvátná pro Hinduisty?
  Která řeka je posvátná pro Hinduisty? (náhled)

 9. Jak se nazývá rozlohou největší Hydroelektrárna na světě?

 10. Která africká řeka je nejdelší?

 11. Která z těchto řek neleží v Austrálii?

 12. Která evropská řeka je nejdelší?

 13. Kolik úmoří je v ČR?

 14. Kde pramení řeka Indus?
  Kde pramení řeka Indus? (náhled)

 15. Která asijská řeka je nejdelší?
  Která asijská řeka je nejdelší? (náhled)

 16. Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády?
  Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády? (náhled)

 17. Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty?
  Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty? (náhled)

 18. Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong?
  Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong? (náhled)

 19. Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná?
  Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná? (náhled)

 20. Co je to Vádí?

 21. Do kterého úmoří patří Jordán?
  Do kterého úmoří patří Jordán? (náhled)

 22. Která z těchto řek nepramení v ČR?

 23. Soutokem Brahmaputry a Gangy vzniká

 24. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády?
  Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? (náhled)

 25. Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem?
  Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem? (náhled)

 26. Který přítok Amazonky je nejvodnatější?
  Který přítok Amazonky je nejvodnatější? (náhled)

 27. Která řeka je nejvodnatější?

 28. Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska?
  Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska? (náhled)

 29. Která řeka je nejdelší na světě?

 30. Čím je výjimečná řeka Orinoko?
  Čím je výjimečná řeka Orinoko? (náhled)

 31. Jak se nazývá tato slavná přehrada?
  Jak se nazývá tato slavná přehrada? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah