Hlavní strana > Historie > Historie > Paleografie

test Paleografie (Historie)

    Autor: Vlckova.Viktorie (2vlož. 32vyzk.+15%ø) ... vloženo 26.1.2011
Test vyzkoušen 302 krát, průměrný výsledek je 48.1%.
Test pro vysokoškolskou nauku:
Test se týká disciplíny z oblasti Pomocných věd historických (PVH), není zárukou, je však klíčem k bráně všehomíra a klidu... Jednoduše řečeno, není to žádná brnkačka, pokud jej však splníte bez pomoci knih, máte reálnou možnost splnit vysokoškolskou zkoušku z PVH, otestujte si své vědomosti a sebevědomí, studenti:)))
 1. písmo "gotica textualis formata" je písmo:

 2. novogotické písmo se dělí na:

 3. v jazykově českých textech převládlo humanistické písmo v :

 4. během 12. století se vyvíjí písmo:

 5. Škola listin: její originální název, kde, kdy a proč:

 6. podnik Societas aperiendis fontibus rerum Germanicarum založil:

 7. termín je:

 8. co to je kvadrátní kapitála:

 9. kdy a kde vzniklo humanistické písmo:

 10. celkový vývoj latinského písma:

 11. novogotické písmo zároveň koexistovalo s jakým písmem:

 12. zkratky:

 13. co to je kuriála:

 14. co to je "littera Sancti Petri":

 15. základy paleografického studia položil:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

jdi nahoru, na obsah