Hlavní strana > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > BAROKO, KLASICISMUS

test BAROKO, KLASICISMUS (Literatura)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 9.6.2010
Test vyzkoušen 2218 krát, průměrný výsledek je 50.1%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Literaturu českého baroka dělíme:

 2. Pansofické spisy: (vyberte 2)

 3. Kdy a kde vznik Klasicismus?

 4. Domácí literaturu (barokní) dělíme na :

 5. Adam Michna z Otradovic: (vyberte 2)

 6. Básník, jezuitský kněz, poema: Co Bůh? Člověk?

 7. Bohuslav Balbín je autorem děl: (vyberte 2)

 8. Čechořečnost: (vyberte 2)

 9. Moilere je pravym jmenem:

 10. Jmenuj dva představitele Tvorby POLOLIDOVÉ: (vyberte 2)

 11. Kdo to byl Jan Ámos Komenský ? (vyberte 3)

 12. Označ správné odpovědi, jestli autor napsal dílo v závorce: (vyberte 3)

 13. Autor díla lakomec je:

 14. Velká didaktika (vyberte 2)

 15. Kdy a kde vzniklo Baroko?

 16. v klasicismu: Dramata musela dodržovat jednotu času místa a děje

 17. Malíři z doby baroka :

 18. Typická budova z doby Baroka (vyberte 2)

 19. Labyrint světa a ráj srdce: (vyberte 3)

 20. Zatrhni znaky BAROKA v Architektuře: (vyberte 2)

 21. Znaky Klasicismu: (vyberte 2)

 22. Literatura Klasicismu se dělí na:

 23. Sochaři z doby baroka :

 24. Orbis Pictus . .

 25. Zatrhni ZNAKY Baroka (vyberte 2)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah