Hlavní strana > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > BAROKO, KLASICISMUS

test BAROKO, KLASICISMUS (Literatura)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 9.6.2010
Test vyzkoušen 2156 krát, průměrný výsledek je 49.9%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Domácí literaturu (barokní) dělíme na :

 2. Literaturu českého baroka dělíme:

 3. Velká didaktika (vyberte 2)

 4. Typická budova z doby Baroka (vyberte 2)

 5. Jmenuj dva představitele Tvorby POLOLIDOVÉ: (vyberte 2)

 6. Básník, jezuitský kněz, poema: Co Bůh? Člověk?

 7. Autor díla lakomec je:

 8. Labyrint světa a ráj srdce: (vyberte 3)

 9. v klasicismu: Dramata musela dodržovat jednotu času místa a děje

 10. Zatrhni ZNAKY Baroka (vyberte 2)

 11. Pansofické spisy: (vyberte 2)

 12. Adam Michna z Otradovic: (vyberte 2)

 13. Literatura Klasicismu se dělí na:

 14. Moilere je pravym jmenem:

 15. Zatrhni znaky BAROKA v Architektuře: (vyberte 2)

 16. Kdy a kde vzniklo Baroko?

 17. Čechořečnost: (vyberte 2)

 18. Kdy a kde vznik Klasicismus?

 19. Orbis Pictus . .

 20. Sochaři z doby baroka :

 21. Kdo to byl Jan Ámos Komenský ? (vyberte 3)

 22. Malíři z doby baroka :

 23. Bohuslav Balbín je autorem děl: (vyberte 2)

 24. Znaky Klasicismu: (vyberte 2)

 25. Označ správné odpovědi, jestli autor napsal dílo v závorce: (vyberte 3)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah