Hlavní strana > Přírodní vědy > Medicína > chemie přijímačky 1lf 02

test chemie přijímačky 1lf 02 (Medicína)(čeká na schválení)

    Autor: MangoLady (7vlož. 20vyzk.+14%ø) ... vloženo 31.5.2016
Test vyzkoušen 142 krát, průměrný výsledek je 39.1%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Arrheniova rovnice:

 2. Kapalná voda za normálního tlaku (při zanedbání ztrát v důsledku odpařování):

 3. Iontová síla roztoku:

 4. Aktivní koeficient při výpočtu pH lze s přijatelnou mírou nepřesnosti zanedbat (považovat za přibižně rozvný 1) v případě roztoků:

 5. Při redukci:

 6. Mírou rozpustnosti látky je:

 7. Entalpie:

 8. Osmotický tlak:

 9. Rovnováha chemické reakce:

 10. Reakční rychlost reakce N2 + 3 H2 -> 2 NH3 můžeme vyjádřit:

 11. Uvažujeme děj, který probíhá v nádobě izolované od okolí, aby nemohlo docházet k výměně tepla. Takový děj je nutně:

 12. 13% roztok NaOH obsahuje:

 13. Uvažujeme děj, který probíhá v pevné uzavřené nádobě. Přes stěny nádoby se může předávat teplo. Takový děj je nutně:

 14. První termodynamický zákon:

 15. Pro termochemické zákony platí:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah