test Jan Hus (Osobnosti)

    Autor: Epicharis (7vlož. 257vyzk.+12%ø) ... vloženo 6.3.2011
Test vyzkoušen 1447 krát, průměrný výsledek je 51%.
 1. Za čí vlády vlastně Jan Hus žil?

 2. Pomník mistra Jana Husa se nachází v Praze na:

 3. Který panovník se zaručil za jeho ochranu do Kostnice?

 4. Zasloužil se také o přijatí dokumentu...

 5. Král nejdříve Husa podporoval, ale po roce 1412 přestal, co se tehdy stalo?

 6. De ecclesia:

 7. Kdy byl dán do klatby?

 8. Hus nebyl:

 9. Listy přátelům:

 10. 1396 se stal mistrem...

 11. V jaké roce začal kázat v kapli Betlémské?

 12. Hus navazoval na myšlenky:

 13. Kdy byl svolán Kostnický koncil?

 14. V tomto díle upozorňuje na vzrůstající nešvary a nemravnost církve (odpustky), chce, aby byl majetek církevním hodnostářům zabaven, napsal v roce 1414

 15. Co znamená tzv. neviditelná církev?

 16. Kdy se Jan Hus narodil?

 17. Žák Jana Husa:

 18. Hlavní důvod, proč byl koncil svolán je...

 19. Hus považoval papeže za:

 20. Na jakém místě Jan Hus nekázal?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah