Hlavní strana > Počítače a technika > Ostatní technika > Elektrotechnická spôsobilosť

test Elektrotechnická spôsobilosť (Ostatní technika)

    Autor: fessty (anonym) ... vloženo 27.5.2009
Test vyzkoušen 6311 krát, průměrný výsledek je 65.9%.
Všetky peňažné hodnoty sú prepočítané konverzným kurzom 1€ =30,1260 SKk a zaokrúhlené podľa matematických pravidiel na celé čísla.
 1. Inšpekcia práce sa vykonáva :

 2. Druhy uzemňovačov

 3. Určite správnu definíciu práce pod dozorom:

 4. Hĺbka uloženia nízkonapäťových káblov :

 5. Zamestnávateľ je povinný zamestnávať :

 6. Ako ochranný vodič sa nesmú používať :

 7. Zábrany a kryty sú určené na to, aby zabraňovali:

 8. Prúdový obvod je :

 9. Prierez jadier krajných vodičov v obvodoch striedavého a jednosmerného prúdu nesmie byť pri pevnej inštalácii izolovanými vodičmi :

 10. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke je :

 11. Skratka nn - nízke napätie znamená:

 12. Pri menovitom napätí 230 V maximálný čas odpojenia pri sieti TN je :

 13. Pred zahájením akýchkoľvek prác v blízkosti elektrických vonkajších vedení musí ten, kto práce organizuje alebo riadi :

 14. V každej budove sa na hlavné pospájanie musí pripojiť :

 15. Bezpečnostný oddeľovací transformátor je vhodným zdrojom pre SELV:

 16. Kedy je potrebné riešiť doplnkové pospájanie:

 17. Aká je funkcia odpínačov?:

 18. Čo sa rozumie vonkajším vedením?

 19. Vodiče hlavného pospájania nesmú mať menší prierez než polovica prierezu najväčšieho ochranného vodiča v inštalácii, najmenej však :

 20. Pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky, zamestnanec :

 21. Aké sú ochranné pásma u vonkajších vedení do 35 kV?

 22. Vodič PEN sa :

 23. Ak zamestnanec zistí nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia je povinný :

 24. Právo zamestnanca odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb :

 25. Čo sú ochranné pomôcky?

 26. Doplnkové pospájanie musí zahŕňať :

 27. Popíšte požadované OOPP / osobné ochranné pomôcky / pre prácu v akumulátorovni:

 28. Fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa, ktorá marí výkon inšpekcie

 29. Kto je zodpovedný vedúci práce?

 30. Ako môžu pracovať znalé osoby na elektrických inštaláciách?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah