Hlavní strana > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 1. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 1. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2596vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 27036 krát, průměrný výsledek je 89.2%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Které jednání je trestným činem …

 2. Zákoník práce upravuje právní vztahy …

 3. Každý je povinen počínat si tak, aby …

 4. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dbát podle svých možností …

 5. Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit …

 6. Vlastník má právo na ochranu proti tomu kdo do jeho vlastnického práva …

 7. Neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil …

 8. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je …

 9. Strážný odpovídá za škodu, kterou způsobil …

 10. Strážný odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením …

 11. Svůj pracovní úraz, pracovní úraz jiného zaměstnance popřípadě úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, je zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby …

 12. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena …

 13. Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení…

 14. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat ….

 15. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat …

 16. Právo odepřít výpověď, jestliže by jí dotčený způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké …

 17. V souladu s Listinou základních práv a svobod má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě …

 18. Pracovník ostrahy je v souladu s ustanovením zákoníku práce povinen …

 19. Jestliže je u zaměstnavatele (ve střeženém objektu) zaveden odůvodněný kontrolní mechanizmus …

 20. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je ….

 21. Strážný neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví

 22. Fyzická osoba má právo na …

 23. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí …

 24. Pracovní smlouva musí obsahovat …

 25. Za vykonanou práci přísluší pracovníkovi ostrahy mzda a odměna za pracovní pohotovost …

 26. Provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí či vynášejí z objektu pracovník ostrahy …

 27. Majetkové vztahy fyzických a právnických osob …

 28. Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal …

 29. Pracovní poměr může být rozvázán …

 30. Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení zaměstnavatele a střeženého objektu pracovník ostrahy …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah