Hlavní strana > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 1. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 1. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2596vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 26397 krát, průměrný výsledek je 89.1%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Strážný odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením …

 2. Vlastník má právo na ochranu proti tomu kdo do jeho vlastnického práva …

 3. Pracovní poměr může být rozvázán …

 4. Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit …

 5. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dbát podle svých možností …

 6. Které jednání je trestným činem …

 7. Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal …

 8. V souladu s Listinou základních práv a svobod má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě …

 9. Strážný neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví

 10. Provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí či vynášejí z objektu pracovník ostrahy …

 11. Majetkové vztahy fyzických a právnických osob …

 12. Pracovní smlouva musí obsahovat …

 13. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je ….

 14. Za vykonanou práci přísluší pracovníkovi ostrahy mzda a odměna za pracovní pohotovost …

 15. Každý je povinen počínat si tak, aby …

 16. Svůj pracovní úraz, pracovní úraz jiného zaměstnance popřípadě úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, je zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby …

 17. Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení…

 18. Fyzická osoba má právo na …

 19. Jestliže je u zaměstnavatele (ve střeženém objektu) zaveden odůvodněný kontrolní mechanizmus …

 20. Pracovník ostrahy je v souladu s ustanovením zákoníku práce povinen …

 21. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je …

 22. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí …

 23. Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení zaměstnavatele a střeženého objektu pracovník ostrahy …

 24. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat …

 25. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena …

 26. Neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil …

 27. Strážný odpovídá za škodu, kterou způsobil …

 28. Právo odepřít výpověď, jestliže by jí dotčený způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké …

 29. Zákoník práce upravuje právní vztahy …

 30. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat ….

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah