Hlavní strana > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 2. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 2. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2596vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 20916 krát, průměrný výsledek je 89.5%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Strážný je povinen znát …

 2. Věcnými důkazy spáchání trestného činu jsou …

 3. Za důkaz trestního činu nebo přestupku může sloužit …

 4. Nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by mohly bezprostředně a závažným způsobem ohrozit bezpečnost nebo zdraví, vznik mimořádné události a závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů je strážný povinen …

 5. Požární řád pracoviště stanovuje …

 6. Požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek v průběhu služby a vstup pod jejich vlivem na místo výkonu služby je pracovníkům soukromé bezpečnostní služby …

 7. Pracovník ostrahy při výkonu služby je povinen ohlásit příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru …

 8. Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem …

 9. Při ochraně napadeného objektu je strážný povinen …

 10. Úkolem Policie České republiky je …

 11. Nejde o krajní nouzi, …

 12. Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem …

 13. Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté …

 14. Trestným činem je …

 15. Zaměstnavatel je povinen nepřipustit aby zaměstnanec vykonával práce …

 16. Strážný je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru …

 17. Strážný je povinen při zjištění nebo podezření na spáchání trestného činu ve střeženém objektu …

 18. Nutnou obranou není …

 19. Strážní mohou zpracovávat osobní údaje …

 20. Šok je závažný zdravotní stav, se kterým se strážný může setkat …

 21. Podmínkou zpracování citlivých údajů o osobě ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. je …

 22. Osobní ochranné pracovní prostředky chrání strážného …

 23. Je strážný oprávněn využívat osobní údaje, se kterými se seznámil při výkonu služby využívat pro svoji osobní potřebu …

 24. Jestliže strážný omezil osobní svobodu osobě přistižené při trestném činu nebo bezprostředně poté …

 25. K život zachraňujícím poúrazovým úkonům patří …

 26. Strážní, kteří v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji …

 27. Postup strážného (kohokoliv) při omezení svobody osoby přistižené při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté …

 28. Číslo, kód nebo prvek specifický pro fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu osoby …

 29. Trestní čin nespáchá, kdo jedná …

 30. Při provádění úkonu je policista povinen …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah