Hlavní strana > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 4. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 4. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2596vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 16224 krát, průměrný výsledek je 92.9%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Kdo znečistí veřejně přístupný objekt ...

 2. Ublížení na zdraví z nedbalosti ...

 3. Jestliže na místě zasahují více, než dvě složky integrovaného záchranného systému na místě velí a koordinuje činnost …

 4. S osobami vykonávajícími činnost ve prospěch zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti např. soukromými bezpečnostními službami …

 5. Strážný prokazuje svou příslušnost k subjektu, na který byla delegována práva zadavatelem zpravidla …

 6. Podstatou činnosti elektronického požární signalizace je …

 7. K čemu slouží kamerové systémy instalované ve střeženém objektu …

 8. Jaký odstup udržuje strážný při kontrole cizí osoby, pokud to situace dovoluje, …

 9. Součástí elektronického zabezpečovacího systému je …

 10. Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou …

 11. Podstatou činnosti elektronického zabezpečovacího systému je …

 12. Porušení podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních a kulturních podniků …

 13. Při podezření, že v místnosti (uzavřeném prostoru) se neoprávněně zdržuje cizí osoba, strážný zvolí následující taktiku…

 14. Omezení osobní svobody osoby přistižené při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté s cílem zamezit útěku, zjistit totožnost a zajistit důkazy …

 15. K taktickým zásadám obchůzkové činnosti patří …

 16. Opuštění stanoviště nebo neprovedení obchůzky je …

 17. Telefonní číslo pro přivolání zdravotnické záchranné služby (tísňové volání) je …

 18. Činnost strážného ve službě …

 19. Připojení poplachového systému na pult centralizované ochrany …

 20. Přestupku se dopustí ten, kdo …

 21. Správná pozice strážného při doprovodu osoby nebo stojícího vozidla je taková, která umožňuje …

 22. Ústroj strážného ve službě …

 23. Strážný propustí vozidlo do objektu / z objektu …

 24. Telefonní číslo pro ohlášení požáru (tísňové volání) je …

 25. Systém kontroly vstupu …

 26. K odpovědnosti za přestupek postačí …

 27. V objektu se stanoveným dopravně regulačním režimem smí vozidla stát a parkovat …

 28. Strážný je ve službě povinen spolupracovat …

 29. Je-li to nutné pro provádění záchranných prací, pracovník ostrahy …

 30. Přestupku proti majetku se dopustí ten, kdo …

 31. Strážný je ve službě povinen znát a sdělit, kde je v objektu umístěn hlavní uzávěr vody, plynu a elektrické energie …

 32. K zásadám vystupování strážného ve službě patří …

 33. Strážný je ve službě povinen plnit úkoly, které mu stanoví…

 34. Vyžaduje- li policie pomoc v rozsahu potřebném pro plnění úkolu …

 35. Policista prokazuje svoji příslušnost k policii …

 36. Prostředky zvyšující účinnost sebeobrany jsou …

 37. K technickým bezpečnostním systémům patří …

 38. Síly, prostředky, organizaci a způsob ostrahy daného objektu stanovuje …

 39. Pracovník ostrahy je povinen poskytnout potřebnou pomoc, jestliže tak může učinit bez nebezpečí pro sebe a jiného …

 40. Strážný provede kontrolu věcí, které zaměstnanec vynáší z objektu …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah