Hlavní strana > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 4. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 4. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2596vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 16507 krát, průměrný výsledek je 93%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Kdo znečistí veřejně přístupný objekt ...

 2. Systém kontroly vstupu …

 3. Podstatou činnosti elektronického požární signalizace je …

 4. Vyžaduje- li policie pomoc v rozsahu potřebném pro plnění úkolu …

 5. Strážný je ve službě povinen znát a sdělit, kde je v objektu umístěn hlavní uzávěr vody, plynu a elektrické energie …

 6. Součástí elektronického zabezpečovacího systému je …

 7. V objektu se stanoveným dopravně regulačním režimem smí vozidla stát a parkovat …

 8. Strážný provede kontrolu věcí, které zaměstnanec vynáší z objektu …

 9. K odpovědnosti za přestupek postačí …

 10. Jaký odstup udržuje strážný při kontrole cizí osoby, pokud to situace dovoluje, …

 11. Opuštění stanoviště nebo neprovedení obchůzky je …

 12. K čemu slouží kamerové systémy instalované ve střeženém objektu …

 13. Policista prokazuje svoji příslušnost k policii …

 14. Telefonní číslo pro ohlášení požáru (tísňové volání) je …

 15. K technickým bezpečnostním systémům patří …

 16. Strážný propustí vozidlo do objektu / z objektu …

 17. K taktickým zásadám obchůzkové činnosti patří …

 18. Strážný je ve službě povinen plnit úkoly, které mu stanoví…

 19. Telefonní číslo pro přivolání zdravotnické záchranné služby (tísňové volání) je …

 20. Přestupku proti majetku se dopustí ten, kdo …

 21. Porušení podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních a kulturních podniků …

 22. Přestupku se dopustí ten, kdo …

 23. Prostředky zvyšující účinnost sebeobrany jsou …

 24. Činnost strážného ve službě …

 25. Strážný prokazuje svou příslušnost k subjektu, na který byla delegována práva zadavatelem zpravidla …

 26. Ústroj strážného ve službě …

 27. Podstatou činnosti elektronického zabezpečovacího systému je …

 28. Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou …

 29. Při podezření, že v místnosti (uzavřeném prostoru) se neoprávněně zdržuje cizí osoba, strážný zvolí následující taktiku…

 30. Jestliže na místě zasahují více, než dvě složky integrovaného záchranného systému na místě velí a koordinuje činnost …

 31. K zásadám vystupování strážného ve službě patří …

 32. Připojení poplachového systému na pult centralizované ochrany …

 33. Ublížení na zdraví z nedbalosti ...

 34. Pracovník ostrahy je povinen poskytnout potřebnou pomoc, jestliže tak může učinit bez nebezpečí pro sebe a jiného …

 35. Strážný je ve službě povinen spolupracovat …

 36. Omezení osobní svobody osoby přistižené při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté s cílem zamezit útěku, zjistit totožnost a zajistit důkazy …

 37. Je-li to nutné pro provádění záchranných prací, pracovník ostrahy …

 38. Síly, prostředky, organizaci a způsob ostrahy daného objektu stanovuje …

 39. S osobami vykonávajícími činnost ve prospěch zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti např. soukromými bezpečnostními službami …

 40. Správná pozice strážného při doprovodu osoby nebo stojícího vozidla je taková, která umožňuje …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah