test Psychologie(5.) (Psychologie)(čeká na schválení)

    Autor: Martin1234 (14vlož. 107vyzk.+11%ø) ... vloženo 3.1.2018
Test vyzkoušen 26 krát, průměrný výsledek je 42.3%.
 1. Mezi humanistické psychoterapie patří:

 2. Která z následujících vlastností je klíčová pro rozlišení jednotlivých druhů temperamentu?

 3. Součástí mozkového kmene je

 4. Gibsonova teorie přímého vnímání se zabývá :

 5. O kolik bodů se změní IQ u jedince mezi 10. a 15. rokem, pokud v obou časových bodech jeho mentální věk přesně odpovídá věku chronologickému?

 6. . Který z následujících autorů popsal tzv. vrcholné okamžiky, které se vyznačují prožitky štěstí a naplnění: dočasný, spontánní a nesobecký stav dosažení cíle?

 7. Následující pojmy popisují jevy typické pro obsedantně-kompulzivní poruchu. Který ale mezi ně nepatří?

 8. Který z následujících neurotransmiterů je takzvaným hormonem lásky, jež se vyplavuje při intimním kontaktu a ovlivňuje kromě jiného mateřství, porod a prosociální chování?

 9. Jak se označuje zbavení se emoce jejím silným prožitím?

 10. Efekt přihlížejícího (autoři Latané a Darley) bývá někdy označován také jako:

 11. Kdo z uvedených jako první zkoumal fenomén naučené bezmocnosti?

 12. Čeho se týká tzv. šuplíkový (zásuvkový) efekt

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah