Hlavní strana > Humanitní, společenské > Psychologie > Velký test z psychologie

test Velký test z psychologie (Psychologie)

    Autor: Psycholog (1vlož. 8vyzk.+20%ø) ... vloženo 26.12.2013
Test vyzkoušen 2372 krát, průměrný výsledek je 44.1%.
 1. Nedirektivní terapie je spjata se jménem

 2. Teorií osobních konstruktů, ve které jsou děti přirovnáváni k vědcům, se proslavil:

 3. Pokusy s pacienty s rozděleným mozkem se proslavil

 4. Chceme-li zkoumat, jaký vliv má počet žáků ve třídě na kvalitě výuky, jakou proměnnou je v tomto případě počet žáků.

 5. Termínem "terciální socializace" označujeme období, jež se vztahuje k:

 6. Které z těchto jmen svým zaměřením nepatří mezi ostatní.

 7. Vnímání pohybů vnitřních (útrobních) orgánů umožňují:

 8. Transakční analýza je spjata se jménem:

 9. Za hlavní představitele gestaltismu jsou považováni

 10. Podle teorie A. H. Maslowa je nejjvyšší lidská potřeba:

 11. Pro řízení auta je důležitá

 12. "Rodinná konstelace, pocit méněcennosti, potřeba moci" jsou ústředními pojmy:

 13. Pokusy se slinícími psy se proslavil

 14. Ztráta schopnosti rozeznat předměty, zvuky, osoby, tvary atd. bez porušení funkce smyslových orgánů:

 15. Autorem výroku "Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech" je:

 16. Který z těchto zákonů nedefinovali gestaltisté.

 17. Jev, kterým psychologové nazývají fakt, že si lidé budou po celý život pamatovat např. co dělali 11. září 2001 se nazývá:

 18. Dílo "Spis o duši" napsal antický filozof

 19. Podle Freudovi teorie psychoanalýzy vzniká oidipovský komplex v:

 20. Piaget se proslavil teorií:

 21. Psychofyzik považovaný díky založení laboratoře v Lipsku v roce 1879 za "tatíčka psychologie".

 22. Když provádíme určité činnosti, např. řídíme auto, zavazujeme si tkaničku, nebo hrajeme fotbal, využíváme paměť.

 23. Tzv. Ebbinghausova křivka zapomínání nám říká

 24. Podle Eysenckovy teorie označíme melancholika jako:

 25. Prvními inteligenčními testy se proslavil.

 26. Ústředním pojmen logoterapie F. E. Frankla je:

 27. Známým experimentem poslušnost vůči autoritě, kdy bylo zjištěno, že lidé jsou schopni se chovat ohavným způsobem, vyžaduje-li to po nich respektovaná osobnost, se proslavil.

 28. Zakladatel tzv. Gestalt terapie byl

 29. S termínem kognitivní disonance je spjato jméno:

 30. Který z těchto znaků nehraje podstatnou roli v Antonovské koncepci salutogeneze

 31. O učení nápodobou pojednával

 32. Který z termínů nepatří do psychoanalytické teorie.

 33. Názorem, že děti mají v sobě zabudované mechanismy pro osvojování jazyka se proslavil.

 34. Fáze paměti jsou

 35. Experimentem zabývajícím se konformitou se proslavil

 36. Stav po úrazu, kdy má jedinec problém zapamatovat si nové zážitky, přestože staré zážitky si vybavuje zcela normálně se nazývá.

 37. Pojem inteligenční kvocient jako podíl mentálního a chronologické věku vynásobeného stem zavedl.

 38. Stádium "identita vs. zmatení rolí" je v Eriksonově teorii označováno období:

 39. Mezi faktory tzv, Big Five nepatří.

 40. To, že emoci vytváří vědomí fyziologických změn, tvrdí:

 41. Do tzv. Vídeňské školy neřadíme

 42. Experimentem týkajícím se tzv. pygmalion efektu se proslavil

 43. Který z těchto archetypů nehraje v Jungovo koncepci důležitou roli.

 44. William James byl

 45. Řekne-li terapeut svému pacientovi, jež má chorobný strach z pavouků, aby co nejvíce pavouky vyhledával a dotýkal se jich, jedná se o:

 46. Mezi nejdůležitější směry psychologie 20. století nebývá řazen(a):

 47. Autorem termínu kognitivní mapa je

 48. O psychologii davu pojednával

 49. Weber-Fechnerův zákon říká:

 50. Knihy Mít nebo být, Umění milovat, Anatomie lidské destruktivity nebo Člověk a psychoanalýza napsal:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah