Hlavní strana > Humanitní, společenské > Psychologie > Velký test z psychologie

test Velký test z psychologie (Psychologie)

    Autor: Psycholog (1vlož. 8vyzk.+20%ø) ... vloženo 26.12.2013
Test vyzkoušen 2524 krát, průměrný výsledek je 43.9%.
 1. Který z těchto zákonů nedefinovali gestaltisté.

 2. Transakční analýza je spjata se jménem:

 3. Podle Freudovi teorie psychoanalýzy vzniká oidipovský komplex v:

 4. Řekne-li terapeut svému pacientovi, jež má chorobný strach z pavouků, aby co nejvíce pavouky vyhledával a dotýkal se jich, jedná se o:

 5. Který z těchto znaků nehraje podstatnou roli v Antonovské koncepci salutogeneze

 6. Když provádíme určité činnosti, např. řídíme auto, zavazujeme si tkaničku, nebo hrajeme fotbal, využíváme paměť.

 7. Známým experimentem poslušnost vůči autoritě, kdy bylo zjištěno, že lidé jsou schopni se chovat ohavným způsobem, vyžaduje-li to po nich respektovaná osobnost, se proslavil.

 8. Pokusy se slinícími psy se proslavil

 9. Autorem termínu kognitivní mapa je

 10. Podle teorie A. H. Maslowa je nejjvyšší lidská potřeba:

 11. Pokusy s pacienty s rozděleným mozkem se proslavil

 12. Termínem "terciální socializace" označujeme období, jež se vztahuje k:

 13. S termínem kognitivní disonance je spjato jméno:

 14. Názorem, že děti mají v sobě zabudované mechanismy pro osvojování jazyka se proslavil.

 15. Který z těchto archetypů nehraje v Jungovo koncepci důležitou roli.

 16. Pojem inteligenční kvocient jako podíl mentálního a chronologické věku vynásobeného stem zavedl.

 17. Stádium "identita vs. zmatení rolí" je v Eriksonově teorii označováno období:

 18. William James byl

 19. Fáze paměti jsou

 20. Experimentem zabývajícím se konformitou se proslavil

 21. Autorem výroku "Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech" je:

 22. O psychologii davu pojednával

 23. Chceme-li zkoumat, jaký vliv má počet žáků ve třídě na kvalitě výuky, jakou proměnnou je v tomto případě počet žáků.

 24. Stav po úrazu, kdy má jedinec problém zapamatovat si nové zážitky, přestože staré zážitky si vybavuje zcela normálně se nazývá.

 25. Jev, kterým psychologové nazývají fakt, že si lidé budou po celý život pamatovat např. co dělali 11. září 2001 se nazývá:

 26. Podle Eysenckovy teorie označíme melancholika jako:

 27. Nedirektivní terapie je spjata se jménem

 28. Tzv. Ebbinghausova křivka zapomínání nám říká

 29. Weber-Fechnerův zákon říká:

 30. Knihy Mít nebo být, Umění milovat, Anatomie lidské destruktivity nebo Člověk a psychoanalýza napsal:

 31. O učení nápodobou pojednával

 32. Který z termínů nepatří do psychoanalytické teorie.

 33. Prvními inteligenčními testy se proslavil.

 34. Zakladatel tzv. Gestalt terapie byl

 35. Ústředním pojmen logoterapie F. E. Frankla je:

 36. Experimentem týkajícím se tzv. pygmalion efektu se proslavil

 37. Které z těchto jmen svým zaměřením nepatří mezi ostatní.

 38. To, že emoci vytváří vědomí fyziologických změn, tvrdí:

 39. Vnímání pohybů vnitřních (útrobních) orgánů umožňují:

 40. Psychofyzik považovaný díky založení laboratoře v Lipsku v roce 1879 za "tatíčka psychologie".

 41. Do tzv. Vídeňské školy neřadíme

 42. Teorií osobních konstruktů, ve které jsou děti přirovnáváni k vědcům, se proslavil:

 43. Pro řízení auta je důležitá

 44. Ztráta schopnosti rozeznat předměty, zvuky, osoby, tvary atd. bez porušení funkce smyslových orgánů:

 45. Piaget se proslavil teorií:

 46. Mezi faktory tzv, Big Five nepatří.

 47. "Rodinná konstelace, pocit méněcennosti, potřeba moci" jsou ústředními pojmy:

 48. Dílo "Spis o duši" napsal antický filozof

 49. Za hlavní představitele gestaltismu jsou považováni

 50. Mezi nejdůležitější směry psychologie 20. století nebývá řazen(a):

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah