Hlavní strana > Historie > Starověk > Starověké Řecko - těžký a dlouhý test

test Starověké Řecko - těžký a dlouhý test (Starověk)

    Autor: albert (3vlož. 50vyzk.-62%ø) ... vloženo 6.4.2010
Test vyzkoušen 2660 krát, průměrný výsledek je 56%.
 1. Sofoklés je autorem dramatu

 2. Kdo byl Aeneas?

 3. Jméno Hippokrata je spojeno

 4. V letech 431-404 př. n. l. probíhala peloponéská válka mezi

 5. Kdy se Řecko dostalo pod nadvládu Makedonie?

 6. Aténská demokracie byla po porážce v peloponéské válce nahrazena vládou tyranů. Kolik jich bylo?

 7. Místo, kde sídlili řečtí bohové, se nazývá

 8. Co znamená slovo "demokracie"?

 9. Peloponéská válka začala v roce

 10. Kulturu období vlády Alexandra Makedonského nazýváme

 11. Ve starověkém Řecku vynikal v řečnictví (zejména tzv. filipikami). Jaké je jeho jméno?

 12. V době úpadku některých řeckých městských států rostl význam země, ležící na severu od Řecka. Jak se tato země jmenovala?

 13. Co to byl městský stát?

 14. V bitvě u Marathónu velel vítěznému řeckému vojsku

 15. Kdo vydává roku 594 př. n. l. ústavu v Aténách?

 16. Trojhlavý pes, který hlídal vchod do podsvětí, se jmenoval

 17. Vychovatel Alexandra Makedonského, Platónův žák, který založil vlastní filozofickou školu Lykeion, autor spisu Politika, se jmenoval

 18. Autorem sochy Diskobolos z poloviny 5. stol. př. n. l. je sochař

 19. Kdy byl uzavřen mír mezi Řeky a Peršany?

 20. O výsledku celé perské výpravy v r. 480 př. n. l. rozhodla bitva

 21. Co byla (byly) kolonie?

 22. Kdo byl Heinrich Schliemann?

 23. Jak se jmenoval hrdina, který zabil člověka s býčí hlavou - Minotaura?

 24. Kdo byl Aristotelés?

 25. Za zakladatele filozofie je považován učenec z Milétu. Jak se jmenuje?

 26. Jak se jmenoval Sokratův žák - zakladatel školy tzv. Akadémie, který se zabýval mimo jiné i uspořádáním lidské společnosti?

 27. Profesionální učitelé moudrosti hlásající subjektivismus se nazývali

 28. Německý archeolog v roce 1870 objevil bájnou Tróju. Jak se jmenoval?

 29. V bitvě u ostrova Salamína bojovali Řekové s

 30. Peloponéskou válku vyhrála

 31. eden z divů světa a proslulou knihovnu založenou Alexandrem Makedonským bychom našli ve starověku v jednom městě v Egyptě. Jak se město nazývalo?

 32. Kdo byl Feidiás?

 33. V čele Sparty stáli

 34. Slavný řecký hrdina, který porazil Medúzu, se jmenoval

 35. Území Řecka postupně osídlovaly kmeny Achájů, Iónů a Dórů. Toto období, končící zhruba kolem roku 800 př. n. l., nazýváme dobou

 36. Kdo převážel duše zemřelých přes řeku Styx?

 37. Ve kterém městě byl vybudován přístav Peiraieus (Pireus)?

 38. Jak se nazývalo dějiště prvních olympijských her?

 39. Byla bohyní moudrosti a učenosti. Její socha stála v Athénách. Byla to

 40. Autorem tragédie Médea je

 41. Kde byl vystavěn v Aténách chrám bohyně Athény (Parthenón)?

 42. Kdo byl Alexandr Veliký?

 43. Na které hoře sídlili řečtí bohové?

 44. Druhé období antické kultury nazýváme

 45. Kdo byl Periklés?

 46. Zakladatelem řeckého dramatu, které se vyvinulo ze sborové lyriky ve 2. polovině 6. století př. n. l., je

 47. Kdo byl Sofoklés?

 48. Kdo zpracovává mytologické náměty v díle Ílias a Odyssea?

 49. U kterého města přivedl vojevůdce Miltiadés Atéňany k vítězství nad Peršany v roce 490 př. n. l.?

 50. Privilegované postavení v Aténách měli

 51. Kdo byl Thúkýdidés?

 52. Kdo byl Aristofanés?

 53. První období starověkého Řecka (1600-1200 př. n. l.) nazýváme

 54. Nové filozofické směry v Řecku se snažily objevit podstatu světa. Teorii složení hmoty z nedělitelných atomů prosazoval

 55. Nejvyšším bohem v Řecku byl

 56. Co označovalo slovo Sparta?

 57. Kdo byl Solón?

 58. Kdo byl pro Řeky barbar?

 59. Řecký filozof, který se své posluchače snažil přivést k poznání vhodnými otázkami a snažil se zjistit pravdu přesným vymezením jasných pojmů a který byl odsouzen k smrti r. 399 př. n. l., se jmenoval

 60. Artemida byla bohyně

 61. Právní normy v Aténách - tzv. zvykové právo, týkající se zejména těžkých provinění, sepsal

 62. Vládcem bohů, který měl za manželku Héru, byl

 63. Autorem nejstaršího zachovaného díla řecké prózy - Dějin (výkladu o řecko- perských válkách) je

 64. V bitvě u Chaironeie (338 př. n. l.) Řekové prohráli a Řecko ovládl vítěz této bitvy. Kdo se stal vítězem?

 65. Řecko - perské války byly zakončeny r. 479 př. n. l. porážkou Peršanů u

 66. V r. 333 př. n. l. proběhla bitva u Issu. Perské vojsko porazi

 67. Do helénistického období patří činnost matematika a fyzika

 68. Kdo byl Hérodot?

 69. Krétská kultura doby bronzové je označována jako

 70. Kdo byl Léonidás?

 71. Chrám Parthenon bychom ve starověkém Řecku našli v

 72. První olympijské hry se konaly v řecké Olympii roku

 73. Kdo byl údajný Homér?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah